SM Kontakt

Witamy w naszym serwisie internetowym ...

O F E R T A
WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ KONTAKT”
W LUBLINIE NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ KONTAKT ” w Lublinie oferuje kompleksową obsługę zarządzania nieruchomościami zgodnie z przepisami prawa w tym „ Ustawę o gospodarce nieruchomościami ”, „ Ustawę o własności lokali ”, „ Kodeks cywilny ”, „ Prawo budowlane ” i inne.

W ramach zarządzania proponujemy:

 1. OBSŁUGĘ ADMINISTRACYJNĄ :

  - przygotowywanie i organizowanie zebrań wspólnoty,
  - przygotowywanie umów zawieranych przez wspólnotę z wykonawcami,
  - realizacja uchwał organów wspólnoty,
  - prowadzenie korespondencji z właścicielami,
  - wydawanie zaświadczeń dotyczących lokali,
  - przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,
  - zbieranie ofert wyboru wykonawców i dostawców.

 2. OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ :

  - prowadzenie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń przez
  ten rachunek,
  - prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
  - prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  - pełna obsługa finansowa nieruchomości,
  - kalkulacja wpłat wnoszonych przez użytkowników, zaliczek na pokrycie kosztów i utrzymania części wspólnej w tym funduszu remontowego i eksploatacji,
  - zlecenie windykacji należności,
  - prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.

 3. OBSŁUGA TECHNICZNA :

  - prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości w tym książki obiektu budowlanego,
  - przygotowanie zleceń kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków,
  - kontrola stanu technicznego budynku,
  - przygotowanie planów remontowych,
  - nadzór nad pracami firm wykonujących remonty,
  - prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń awaryjnych i konserwacyjnych,
  - zapewnienie przez całą dobę pogotowia technicznego w zakresie instalacji
  elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej oraz c.o. i c.w.u.,

 4. OBSŁUGA PRAWNA :

  - reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi,
  - opracowanie uchwał i innych aktów notarialnych wspólnoty.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.
W działalności kierujemy się zasadami którymi są :
jawność, uczciwość, profesjonalizm.

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ KONTAKT ” zatrudnia licencjonowanego zarządcę nieruchomości Nr licencji 5029 oraz adwokata wraz z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych.
Zlecenie nam zarządzania Państwa wspólnotą zagwarantuje wykonanie rzetelnej usługi z zawodową starannością.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ KONTAKT ”

20-325 LUBLIN, UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 57A

TEL. 81/ 744-06-06

e-mail : w.s.m.kontakt@wp.pl.