SM Kontakt

Ogłoszenia

 

Nowy Budynek mieszkalny Dęblin ul. Krzywa

Szczegółowe informacje
WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ KONTAKT ”
20-325 LUBLIN, UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 57A
TEL. 81/ 744-06-06
e-mail : w.s.m.kontakt@wp.pl.

 


 

  Realizując politykę rozwojową naszej Spółdzielni rozpoczęliśmy działania związane z budową nowego budynku mieszkalnego w Dęblinie przy ul. Krzywej 2.
Ogromną zaletą inwestycji jest jej zlokalizowanie na istniejącym osiedlu mieszkaniowym w bliskim sąsiedztwie przedszkola, szkoły, sklepów, obiektów służby zdrowia.
Na ogrodzonym terenie zaprojektowano pięciokondygnacyjny budynek z windą o prostej bryle, z dużymi balkonami, z wielostanowiskowym parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi.

Wybór naszej oferty daje Państwu możliwość zakupu mieszkania wykonanego w nowoczesnej technologii, przyjaznej dla środowiska, energooszczędnego o umiarkowanych kosztach utrzymania.
Mieszkanie po wyodrębnieniu na własność to także współdecydowanie i uczestnictwo we Wspólnocie Mieszkaniowej.OGÓLNE  ZASADY  REALIZACJI  INWESTYCJI  BUDOWLANEJ W  DĘBLINIE  UL. KRZYWA 2

1. Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kontakt” w Lublinie będzie realizować inwestycję budowlaną na zasadach spółdzielczych (bez zysku).
2. W inwestycji realizowanej na zasadach spółdzielczych inwestorami mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni, którzy przystąpią do Spółdzielni zgodnie ze Statutem i wniosą opłaty na podstawie poniższego paragrafu.
§ 12  Statutu Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kontakt” w Lublinie.
- Wpisowe wynosi 150,00 zł, a udział wynosi 100,00 zł.
- Członek Spółdzielni osoba fizyczna ubiegający się o lokal mieszkalny obowiązany jest zadeklarować wpłatę 1 udziału, o garaż 2 udziały.
3. Budynek będzie wznoszony w celu ustanowienia na rzecz członków Spółdzielni prawa odrębnej własności znajdujących się w tym budynku lokali mieszkalnych , a także ułamkowego udziału we współwłasności gruntu oraz w garażu wielostanowiskowym.
4. Pod pojęciem członka Spółdzielni rozumie się osobę fizyczną lub prawną, która figuruje w rejestrze Członków Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kontakt” w Lublinie przed podpisaniem „umowy rezerwacyjnej”.
5. Umowa o budowę lokalu mieszkalnego określi szczegółowe warunki realizacji inwestycji wraz z określeniem zasad finansowania przez inwestora (kupującego).

 

 


 

WIZUALIZACJA BUDYNKU

(Kliknij w miniaturkę by zobaczyć pełny rozmiar)

W1
W2
W3
W4
W5
W6

 


 

Zestawienie mieszkań według projektu

Dostępność wg stanu na dzień: 16.07.2018

 

Kondygnacja Nr mieszkania Powierzchnia Dostępność Rzuty
Parter 1 73,03 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 1
Parter 2  55,63 m²   Mieszkanie Nr 2
Parter 3 57,21 m²   Mieszkanie Nr 3
Parter 4  70,07 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 4
 I Piętro  5  73,03 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 5
  I Piętro  6 55,63 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 6
  I Piętro  7  57,21 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 7
  I Piętro  8  70,07 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 8
 I Piętro 9  53,08 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 9
II Piętro 10  73,03 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 10
II Piętro 11 55,63 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 11
II Piętro 12 57,21 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 12
II Piętro 13  70,07 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 13
II Piętro 14  53,08 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 14
III Piętro 15  73,03 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 15
III Piętro 16  55,63 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 16
III Piętro 17  57,21 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 17
III Piętro 18  70,07 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 18
III Piętro 19  53,08 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 19
IV Piętro 20  73,03 m²  Sprzedane Mieszkanie Nr 20
IV Piętro 21  55,63 m²  Sprzedane Mieszkanie Nr 21
IV Piętro 22 57,21 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 22
IV Piętro 23 70,07 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 23
IV Piętro 24  53,08 m² Sprzedane Mieszkanie Nr 24